Integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlas in om dig?

Kontaktformulär

Om du lämnar uppgifter via kontaktformuläret så sparas ditt namn, e-post, ev. uppgifter om webbplats samt ditt textmeddelande. Detta för att jag ska kunna ta kontakt med dig och svara på ditt ärende.

Hur länge behålls dina uppgifter?

Om du lämnar uppgifter via kontaktformuläret så kommer uppgifterna att sparas tillsvidare. När dessa inte längre behövs kommer dessa att gallras.

Vilka rättigheter du har över dina data?

Om du har lämnat uppgifter via kontaktformuläret på denna webbplats kan du begära att få ut de personuppgifter som finns sparade om dig. Du kan också begära att alla personuppgifter om dig tas bort.